Rreth Projektit të Këshillit të Qarkut Durrës konsultoni informacionin dhe dokumentin si më poshtë: MED (2014 – 2020) SYNGGI Synergies for Green Growth Initiative-Energising the Impact of Innovation in the ...

Lexo më shumë »