Parakalimi përpara pllakatave përkujtimore të dëshmorëve të Durrësit solli në vëmendje kujtimet për ta, për përpjekjet dhe heroizmin i cili u kurorëzua nëpërmjet Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare me çlirimin e vendit, ditë e cila duhet të trashëgohet në breza dhe të kujtohet me nostalgji.