Gjatë takimit me tematikë Cdo fëmijë rom në kopësht.